Disclaimer

Het kan voorkomen dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist gepubliceerd zijn op www.theemetconfetti.nl. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Eventuele wijzigingen kunnen ten alle tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.

Intellectueel eigendomsrecht

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Thee met Confetti de informatie op de website openbaar te maken, te bewerken of te vermenigvuldigen. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn van Thee met Confetti. Onder interlectuele eigendomsrechten worden de afbeeldingen en teksten verstaan.

Copyright

Mocht je teksten, afbeeldingen etc. willen gebruiken dan is een voorafgaande schriftelijke toestemming vereist.

Verkrijgbaarheid en prijswijzigingen

De voorraad word zorgvuldig bijgehouden en des ondanks kan het voorkomen dat een artikel niet (meer) verkrijgbaar is. Mocht dit het aan de orde zijn dan zullen wij zo snel mogelijk contact met je opnemen. Prijswijzigingen en tekst- of drukfouten zijn voorbehouden.

Winkelwagen